Disclaimer


MijnJuweel.be levert elke redelijke inspanning om ervoor te zorgen dat de op deze website beschikbare informatie correct is op het moment van opname. Dit belet echter niet dat de informatie op deze website onvolledig of onnauwkeurig is op het moment van weergave. MijnJuweel.be zal in geen geval aansprakelijkheid aanvaarden voor enig ongemak hieruit voortvloeiend. MijnJuweel behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van MijnJuweel. Ook voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten op de website of andere publicitaire mailing, e-mails of op internet kan MijnJuweel niet aansprakelijk worden gesteld. MijnJuweel sluit uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit zover wettelijk mogelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade of gevolgschade. Het auteursrecht op alle aangeboden informatie berust bij MijnJuweel en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van MijnJuweel. Door deze site te bezoeken aanvaardt de klant dat het Belgische recht van toepassing is in de verhouding tussen MijnJuweel en hem/haarzelf.

Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x